پورتال اطلاع رسانی مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران


4 بهمن 01 | بازدید | 15 دقیقه مطالعه

پیدایش ، رویکرد و فرجام گروه های معاند و اپوزیسیون = قسمت اول

 

 

رهمين اساس مردم مسلمان ايران با اعتقاد به اسلام و مرجع ديني و ولي فقيه به چنين حکومتي رأي قاطع داده و با شناخت کامل خود از اسلام و ولايت فقيه ،رأي به جمهوري اسلامي دادند. دراين انتخاب از بر گزيدن هر شخص يا فردي با هر گونه گرايش به رژيم ظالم و پوسيده پهلوي و افراد وابسته به گروهها و سازمانها با گرايش غير مذهبي و کمونيستي و نيز سازمانهايي با افکار آميخته و التقاطي با کمونيسم و چپ، خودداري نمودند.

اين انتخاب و رأي به جمهوري اسلامي و نيز ادامه راه مردم باعث مخالفت برخي از گروه هاي ياد شده و يا برخورد مسلحانه آنان با جمهوري اسلامي گرديد ، که به نام برخي از آنان اشاره مي شود. در اين بحث از آنان به عنوان گروههاي راست و چپ و التقاط نام برده خواهد شد .

الف: گروههاي راست :

اين دسته در رديف گروههاي سياسي با اعتقاد و مشي راست قرار گرفته و از نظر عقيدتي و اقتصادي به کمونيسم  گرايش نداشته و در زير شاخه گروه هاي چپ قرار نمي گيرند.

سلطنت طلبها “

مشروطه خواهان: اين گروهها در حال حاضر به رهبري فواد پاشايي و بهزاد فراهاني در اروپا فعاليت دارند.

مشروطه خواهان ملي: گروهي جديد بوده متشکل از حزب مشروطه خواه ، رضا پهلوي ، برخي ساواکيها و بخشي از صاحب منصبان فراري مانند ارتشبد آريانا و برخي از اعضاي انجمن پادشاهي ايران.

گروه منحله درفش کاوياني : اين گروه در اروپا سالها به رهبري هوشنگ انصاري عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، به مبارزه پرداخته و در حال حاضر با اين نام فعاليت ندارد.

گروه منحله بختيار (نهضت مقاومت ملي ) :

     اين گروه نيز به رهبري شاپور بختيار ، آخرين نخست وزير رژيم منفور پهلوي سالها در فرانسه به مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخت و از سال ۱۳۷۰ و با قتل وي در پاريس به طور کلي از فعاليت عليه نظام باز ايستاد.

گروه تندر:مدعي و طرفدار پادشاهي بوده ولي معتقد به فردي لايق و به غير از رضا پهلوي مي باشد. فرد ايراني ، شجاع و از سلاله پاکان مانند کليساها يا روزبهان يعني زنان و مردان مبارز در زمان هخامنشيان و معتقدند روزي يکي از اين افراد لايق در ايران به پادشاهي خواهد رسيد.

اين گروه انفجار ۲۴/۱/۸۷ در حسينيه شيراز را که منجر به شهادت برخي ازهم وطنانمان گرديد و نيز انفجار در هتل جهان تهران را که منجر به کشته و دستگيري دو تن از آنان گرديد ، در کارنامه ننگين خود دارد.
اين گروه جزء برجسته ترين گروهها در بين گروههاي راست مي باشد

 غير سلطنت طلبها:

الف : نهضت آزادي :

      در سال ۱۳۴۰ با انشعاب مرحوم مهندس بازرگان و يدالله سحابي از جبهه ملي ايران بوجود آمد و يکي از گروههاي مخالف رژيم پهلوي بوده ، پس از انقلاب در پي اختلاف در مواضع اقصادي ، عزت الله سحابي از آنان جدا شده و گروه فعالان ملي مذهبي را در داخل کشور تشکيل داد. در حال حاضر بخشي از آنان در خارج کشور فعاليت داشته که افراد سرشناس نيستند.

ب: گروه هاي چپ

     اين گروه ها در مسائل اعتقادي به ماترياليسم و ماده اعتقاد داشته و در مشي سياسي عمدتأ مارکسيست لنينيست بوده و در زير شاخه گروه هاي کمونيستي و الحادي و با عدم اعتقاد به خدا به پروردگار متعال و خالق هستي قرار دارند.

 حزب توده ايران:‌

      اين حزب در زمان حکومت پهلوي و با هدف تأمين منافع شوروي سابق در ايران تأسيس و علي رغم اعتقاد به مارکسيسم و ماترياليسم و طرفداري از رژيم شوروي سابق ، پس از انقلاب اسلامي ايران مشي خود را با زيرکي و منافقانه، پيروي از امام (ره) و در عين حال و همزمان ،جاسوسي به نفع شوروي قرار داد.

اعضاي اصلي آن عبارت بود از :

نورالدين کيا نوري (فوت شده) ، ايرج اسکندري (فوت شده)، کامبخش، محمد علي عمويي (بريده وساکن در ايران)، احسان طبري (بريده و در ايران فوت شد)، علي خاوري و علي خدايي .

      پس از ضربه سال ۶۲-۶۱ به حزب توده در ايران اعضاي اصلي آن مثل بابک امير خسروي ، فريدون آذرنور ، فرهاد فرجاد، علي خاوري و علي خدايي به آذربايجان ، شوروي و شهر باکو گريخته و بعدها و پس از فروپاشي شوروي اکثرأ به اروپا مهاجرت نموده و به دو دسته تقسيم شدند.

دسته اول:

      اين افراد بر مرام حزب توده باقي مانده ، افرادي مثل علي خدايي و علي خاوري که حزب توده خارج از کشور را در آلمان تشکيل دادند.

دسته دوم:

     حزب دموکراتيک مردم ايران را تشکيل داده ، افرادي مانند بابک امير خسروي و فرهاد فرجاد و محسن حيدريان که در حال حاضر در آلمان بسر مي برند.

چريک هاي فدايي خلق ، اکثريت :

      اين گروه که از نظر خط مشي از حزب توده پيروي مي نمودند با مشي مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران مخالف بوده و بخشي از آنان با نام چريک هاي فدايي خلق ، اقليت در سال ۶۲-۶۱ از اکثريت اتشعاب نموده و مشي مسلحانه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به رهبري اشرف دهقان و خليل توکلي در پيش گرفتند . در حال حاضر اين افراد فعال بوده و در آلمان به سر مي برند.

سازمان انقلابي راه کارگر:

      اين گروه از نظر اعتقادي به ماترياليسم و ماده معتقد بوده و از نظر مشي سياسي داراي مشي لينينيسم مي باشد . در حال حاضر در کشور آلمان به فعاليت نرم افزاري و غير مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخته و مهمترين آنان عبارتند از : فرخ نگهدار ،مليحه محمدي ، خسرو فتاپور ، بهزاد تقوي .

حزب منحله دموکرات و کومله :

     به لحاظ فعاليت در زير شاخه گروه هاي قومي قرار گرفته و با مشي مسلحانه و با گرايش جدايي کردستان ايران و خدشه دار نمودن تماميت ارضي کشور فعاليت مي نمودند به لحاظ خواستگاه فکري چپ بوده و بيشتر به دنبال مسائل تجزيه قومي و وابستگي به عراق بودند.

گروههاي جديد:

۱-   مشروطه خواهان ملي متشکل از :

مشروطه خواهان سنتي

برخي صاحب منصبان فراري رژيم گذشته

برخي از ساواکي هاي فراري

۲-   جمهوري خواهان لائيک متشکل از :

حزب توده و راه توده در خارج از کشور

بخشي از افراد چپ منفرد به مارکسيسم لينينيسم

گروه راه کارگر :

که در حال حاضر در آلمان فعال مي باشند.

اتحاد جمهوري خواهان يا سازمان جمهوري خواهان ايران متشکل از :

چريک هاي فدايي خلق اکثريت

حزب دموکراتيک مردم ايران ( بابک زهرايي ، اميد خسروي )

سازمان حزب جمهوري خواهان (حسن شريعتمداري ، بيژن حکمت، مهران برائي)

     اين اتحاد که در حال حاضر به عنوان اصلي ترين جناح چپ معاند جمهوري اسلامي ايران محسوب گرديده و در عرض چهار سال گذشته سه نشست کاري در اروپا برگزار نمود.

سال ۱۳۸۲ در برلين که به نشست برلين معروف شد و حدود ۱۱۰۰ نفر شرکت کردند .

سال ۱۳۸۴ در بروکسل که به نشست بروکسل معروف شد و حدود ۶۰۰ نفر شرکت کننده داشت.

سال ۱۳۸۶ در پاريس که به نشست پاريس معروف گرديد و حدود ۱۰۰ نفر شرکت کننده داشت.

       شايان ذکر است که در سال ۱۳۸۲ ، ۱۱۰۰ نفر شرکت کننده شامل اعضاي اصلي و هواداران حزب بوده ولي در سال ۱۳۸۶ هزار نفر از هواداران و نفرات کم شدند و صد نفر باقي مانده فقط اعضاي اصلي حزب بودند.

ج: گرو التقاط

سازمان مجاهدين خلق ايران (منافقين)

Mojahdin khalgh organization   (MKO)

تاريخچه:‌

        در سال ۱۳۴۴ شمسي سه تن از اعضاي جوان نهضت آزادي ايران به نام محمد حنيف نژاد، سعيد محسن و علي اصغر بديع زادگان که افرادي انقلابي ، مسلمان و تحصيل کرده بودند از اين نهضت به دليل مبارزه صرفأ فرهنگي و نرم افزاري نهضت با رژيم پهلوي جدا شده و تا زماني تحت عنوان مجاهدين خلق ايران با عقايد اسلامي و معتقد به مبارزه و مشي مسلحانه با رژيم پهلوي تأسيس نمودند . مهمترين دلايل گرايش سازمان به عقايد مارکسيستي را مي توان ذيلأ چنين برشمرد:

اين افراد در زمان تأسيس برخي از منابع مطالعاتي خود را از ميان کتب چپي با اعتقاد به مارکسيسم لينينيسم انتخاب نموده و نيز از پذيرش اعضاي جديد با اعتقادات چپ به عنوان عضو اصلي ابائي نداشتند.

اين دو عامل اصلي است که سازمان از عقايد اسلامي به سمت عقايد چپ گرايش پيدا کرد و با عنوان مارکسيست هاي اسلامي خوانده شدند. همين دو عامل باعث شد تا هدايت سازمان مجاهدين خلق در سالهاي ۵۰ الي ۵۴ که دستخوش ضربه از سوي ساواک شده بود و يازده تن از سران آنها در زندان اعدام شدند به دست نفرات چپ سازمان مثل شهرام و بهرام آرام افتاد و اين افراد پس از يک سري تسويه حساب درون سازماني که منجر به شهادت بخش مسلمان سازمان مانند شهيد مجيد شريف واقفي و مرتضي صمدي لباف شد. در سال ۱۳۵۴ رسمأ اعلاميه تغيير ايدئولوژيک سازمان از اسلام به مارکسيسم را صادر نموده و بدين ترتيب سازمان عملأ و علنأ وارد مبارزه با رژيم پهلوي با عقيده مارکسيستي و مشي لينينيستي گرديد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري قائد اعظم حضرت امام خميني (ره) در بهمن ۵۷ و باز شدن درب زندان ها توسط مردم شهيد پرور ايران ، يکي از اعضاي مرکزيت قبلي سازمان که به دليل همکاري با ساواک در زندان و لو دادن اطلاعات هم رزمان خود به سازمان امنيت شاه ، از مجازات اعدام رهايي يافته وبه حبس ابد محکوم شده بود ، به نام مسعود رجبي از زندان گريخته و با تصور و هواي رياست در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عضو گيري و سازماندهي سريع و مجدد نفرات جديد اين سازمان در تهران و ديگر شهرهاي کشور پرداخت.

اين روند تا سال ۱۳۵۹ ادامه داشت و از اوائل اين سال که وي براي خود و عقايد و سازمانش ميان مردم مسلمان ايران جايي نيافت و در چندين انتخابات و رأي گيري مجلس و رياست جمهوري اسلامي ايران رأيي نياورد ، نهايتأ در سال ۱۳۶۰ با اعلام جنگ مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران عملأ وارد فاز نظامي شد.

رجبي پس از ورود به فاز نظامي ، با هم پيماني با رئيس جمهور مخلوع ايران بني صدر و با هواپيماي اختصاصي شاه به خلباني سرهنگ معزي خلبان شاه به پاريس فرار نمود و در آنجا با همکاري احزاب منحله ايران مثل دموکرات، کومله، برخي بقاياي رژيم گذشته ، برخي از خواننده هاي رژيم گذشته و بعضي از ورزشکاران رژيم شاه ، اقدام به تأسيس سازماني تحت عنوان شوراي ملي مقاومت ايران نمود.

شوراي ملي مقاومت ايران:

National Council Resistance of Iran (NCRI)

     در داخل کشور مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران را با ترورهاي کور و بي هدف افراد طرفدار جمهوري اسلامي ايران به جرم طرفداري و مسلمان بودن ادامه داده که بر اساس آمار منجر به شهادت بالغ بر ۱۶۰۰ نفر از هموطنانمان گرديد و نهايتأ در اروپا با مرکزيت فرانسه به مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه داده و در سال ۶۵-۶۴ با انتقال بدنه اصلي سازمان با گرايش نظامي به عراق و همکاري با صدام حسين ، به تشکيل ارتشي با هدف نابودي جمهوري اسلامي ايران در پادگاني بنام اشرف در ۹۲ کيلومتري شمال شرقي بغداد ، استان ديالي عراق ، مستقر گرديده و نام خود را ارتش آزاديبخش ملي نهادند.

ارتش آزاديبخش ملي:

National Liberation Army (NLA)

      اين به اصطلاح ارتش چند روز پس از پايان جنگ و دفاع مقدس رزمندگان از ميهن و پذيرش قطعنامه ۵۹۸ از سوي جمهوري اسلامي ايران با استعداد نفراتي بالغ بر ۴۵۰۰ نفر از اعضاي آموزش ديده در پادگان اشرف و چند صد دستگاه تانک زره پوش و خودروي نظامي و نيز پشتيباني هوايي عراق در تاريخ پنجم مرداد ماه سال ۱۳۶۷ از طريق مرز زميني خسروي در غرب کشور وارد خاک جمهوري اسلامي ايران شده و با هدف و قصد اشغال ۴۸ ساعته تهران از شهرهاي قصرشيرين ، سرپل ذهاب ، کرند غرب و اسلام آباد گذشته و با قتل و جنايت و به شهادت رساندن هموطنان غرب کشور ، از اين شهرها عبور نمودند . در مسير حرکت به سوي شهر کرمانشاه د رتنگه اي استراتژيک به نام محلي چهار زبر و به طور معجزه آسايي توسط رزمندگان اسلام متوقف گرديده و با دادن تلفات سنگين در اين تنگه که به مرصاد (يا کمينگاه) معروف گرديد ، پس از دو روز با خفت و خواري و قبول شکست قاطع به عراق باز گشتند.

در بازگشت مفتضحانه آنان به عراق مسعود رجبي که خيال واهي فتح دو روزه تهران و رهبري کشور را در سر داشت ، پس از نا اميدي کامل از چنين پيروزي خيالي ، به نفرات خود اتهام کوتاهي در جنگ را به دليل وابستگي آنان و داشتن علاقمندي هاي خانوادگي و علقه هاي شخصي وارد نمود و داستان طلاق هاي اجباري را با رنگ و لعاب انقلاب ايدئولوژيک براي اقدام عملي درسازمان دستور داد. پس از اعلام انقلاب ايدئولوژيک نيز با اعلام دستور رياست و هژموني زنان در سازمان ، آنان را به دليل تبعيت بيشتر از خود نسبت به مردان در مصادر اصلي سازمان بکارگيري نمود و شخصأ ازدواج با همسر يکي از نفرات اصلي سازمان يعني مهدي ابريشم چي خود رهبري سازمان را به عهده گرفت و مريم قجر عضدانلو از آن پس به نام مريم رجبي معروف گرديد و با انتقال بدنه غير نظامي سازمان به اروپا ، مقر اصلي خود را در شهر اورسورواز ، در حومه پاريس قرار داد.

بدين ترتيب سازمان مجاهدين خلق MKO و نيز NCRI در عراق با رهبري مسعود رجبي و نيز ارتش آزاديبخش ملي NLA به رياست فردي به نام مهوش سپهري در پادگان اشرف عراق و MKO در پاريس به رياست مريم رجبي به فعاليت خود ادامه داد.

در خرداد ماه سال ۱۳۸۲ (۱۷ ژون ۲۰۰۳) پليس امنيتي فرانسه با کمک ۱۲۰۰ نفر از نيروهاي پليس شهري به مقرهاي منافقين در اور حمله برده که ۱۶۵ نفر دستگير و حدود يکصد دستگاه کامپيوتر به همراه مبلغي بالغ بر ده ميليون دلار از آنان ضبط گرديد.

منافقين با هدف تحت فشار قرار دادن سيستم قضايي فرانسه و آزادسازي مريم رجبي اقدام به اعمال خشونت آميز خود امحايي و خود سوزي در پايتخت کشورهاي اروپايي نموده که از ميان حدود ۱۶ نفر که اقدام به خود سوزي نموده با يک تراژدي انساني ، تعداد دو نفر به نام هاي صديقه مجاوري ۴۰ ساله و ندا حسيني ۱۹ ساله جان باختند و دنياي غرب هر چه بيشتر با ماهيت فرقه گونه و خطرناک اين گروه تروريست آشنا گرديده ، به همين علت نام سازمان منافقين در اکثر کشورهاي اروپايي وارد ليست سازمان هاي تروريستي گرديد. فرقه گونه به دليل اين که حالت مريد و مراد دارد.

نهايتأ سيستم قضايي فرانسه مريم رجبي را به حبس خانگي و عدم خروج از محل زندگي محکوم نمود که اين حکم در سال ۲۰۰۸ توسط قاضي معروف و کارشناسي ضد تروريست فرانسه ، ژان لويي بروگر ، لغو و مريم رجبي به فعاليت هاي عادي سياسي خود بازگشت و ملاقات هاي خود را به عنوان رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران ، با نمايندگان مجالس هاي کشورهاي اروپايي و پارلمانترهاي آمريکايي و ديگر شخصيت هاي سياسي حقوقي دنيا از سر گرفت.

لازم به ذکر است تعداد نفرات منافقين در پادگان اشرف در عراق حدود ۱۴۰۰نفر بوده که پس از خلع سلاح کامل آنان توسط نيروهاي آمريکايي ، بسيار منفعل شده و از سر ناچاري فقط به تمرين موسيقي و خوانندگي مشغول بوده و دولت عراق تصميم به خروج آنان ازکشورش گرفته است. در کشورهاي اروپايي ،آمريکا ، کانادا و استراليا رقمي نزديک به ۱۲۰۰ نفر عضو و هوادار داشته که اين افراد گزارش فعاليت هاي روزانه خود را اعم از جمع آوري هاي مالي (گدايي سياسي ) و تبليغات ضد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران روزانه از طريق نامه هاي الکترونيک و با رعايت سلسله مراتب سازماني به مقر سازمان در اور ، جهت ملاحظه و تصميم رئيس سازمان ، مريم رجبي ارسال مي دارند.

لازم به ذکر است در سالهاي اخير تعدادي از نادمين سازمان بالغ بر ۷۰۰ نفر به دامان جمهوري اسلامي ايران و به جمع گرم خانواده هاي خود باز گشته و در ايران ، انجمن خود جوش با نام انجمن نجات با تمرکز فعاليت عليه سازمان منافقين تشکيل دادند .www.nejatngo.org

از اين سازمان مي توان به عنوان يکي از اصلي ترين گروه هاي معاند جمهوري اسلامي ايران نام برد که داراي عده و عده بسيار زيادي بوده و نسبت به ديگر گروه هاي معاند خطر جدي تري براي کشور محسوب مي گردد. بنابر اخبار نسبتأ تاييد شده ، در حال حاضر مسعود رجبي در حصر خانگي محترمانه بدون ملاقات ، در آمريکا بسر مي برد . در صورت صحيح بودن مطلب اخير به نظر مي آيد شايد وي را براي استفاده در زمان لازم و مورد نظر نگه داشته اند.

سايت عکس هاي خود سوزي و فيلم دستور آتش مريم رجبي و ديدار مسعود رجبي با صدام :

منابع مالي MKO :

مالي کاري : جمع آوري اعانه از طريق نشان دادن عکس هاي اعدامي هاي مواد مخدر در معابر عمومي کشورهاي ديگر و وانمود کردن به نقض حقوق بشر در ايران توسط رژيم در اعدام انقلابيون (و به عبارتي گدايي سياسي ) ، اقدام مي نمايند .

کار تجارتي : انجام فعاليت هاي تجاري از طريق شرکت هاي متعلق به سازمان و بردن سودهاي کلان (مثل خريد روغن از برزيل و فروش آن به پاکستان )

پرستاري : نگهداري از شهروندان مسن اروپايي و آمريکايي تا زمان مرگ آنها و بالا کشيدن ثروت آنها پس از مرگشان از طريق اخذ وکالت نامه از آنها در زمان حياتشان براي تصاحب ارثيه آنان.

برنامه نفت در برابر غذا (oil for food programme)

برنامه اي که طي آن سازمان ملل در زمان صدام و تحريم عراق به اين کشور براي جلوگيري از فقر و گرسنگي اجازه فروش مقداري محدود از نفت را به صدام داد و سپس (اعطاي ۲۵ ميليون بشکه نفت از سوي صدام به سازمان و فروش آن به مبلغ حدود ۴۰ ميليون دلار توسط سازمان و تصاحب اين مبلغ)

کتابهايي که در اين مورد موجود است :

کتاب از نهضت آزادي تا مجاهدين ،خاطرات لطف الله ميثمي

کتاب آنها که رفتند ،خاطرات لطف الله ميثمي

-نشريه اي بنام چشم انداز ايران داده و کتاب سازمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام و کتاب برفراز خليج فارس

برای درج نظر، ابتدا وارد حساب کاربری شوید.

لطفا صبر کنید...