پورتال اطلاع رسانی مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران


سئوالات متداول

سامانه استعلام مهرها سازماني و تاييد مشخصات کارت هاي پرسنلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران در پورتال رسمي مرکز حراست بنيادشهيد و امورايثارگران به آدر س www.sahaba.isaar.ir قابل دسترسي مي باشد. از اين پس کليه سازمان هاي داخلي و خارجي براي اطمينان از صحت مکاتبات ممهور شده مي توانند با وارد نمودن سريال مهر در بخش استعلامات از اعتبار آن اطمينان حاصل نمايند . همچنين از طريق سريال هاي مندرج در کارت پرسنلي بنيادشهيد و امورايثارگران اعتبار اين کارت ها در سامانه مذکور قابل استعلام خواهد بود. 

شما مي توانيد با ورود به بخش مورد نظر خود در سازمان به طور مستقيم  به ارائه نظرات و پيشنهادات خود با مديران آن حوزه بپردازيد .

لطفا صبر کنید...